VDO การเผชิญหน้า

เมื่อวันที่ 21ธันวาคม 2552
ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
เครือข่าย 19องค์กรด้านเด็ก เยาวชน คนพิการและครอบครัว
จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์นโยบายด้านสังคมของ
ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(ผู้ว่าฯกทม.)โดยมี 4ผู้สมัครคือ
นายยุรนันท์ ภมรมนตรี หมายเลข10,
นายแก้วสรร อติโพธิ หมายเลข12,
ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล หมายเลข8
และนางลีนา จังจรรจา หมายเลข3 เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์

  *** ในงานดังกล่าว นายประจวบ ผลิตผลการพิมพ์
นักวิจัยฝ่ายสื่อสารสาธารณะ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯ
ได้เข้าร่วมรับฟังและเข้าพบเพื่อแจกเอกสาร และซักถาม ปัญหา
การตายซ้ำซากของเด็กที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข แก่ว่าที่ผู้ว่าด้วยในงานนี้ด้วย

http://www.csip.org/

Comment

Comment:

Tweet

open-mounthed smile open-mounthed smile

#2 By mp3 (117.47.182.20) on 2009-07-04 21:00

ดูแล้ว ผมไม่มีความมั่นใจซักนิดเลยว่าคนพวกนี้จะช่วยอะไรเราได้...

#1 By Seam - C on 2009-01-27 10:13